Bảng Giá Xe Mazda Tháng 7 – 2019

MAZDA 2

Ưu đãi gói phụ kiện

MẪU XEGIÁ BÁN
Mazda2 Sedan514,000,000
Mazda2 Sedan Premium564,000,000
Mazda2 Hatchback Premium594,000,000
Mazda2 Hatchback (SE)604,000,000
Mazda2 Hatchback - Soul Red Crystal (SE)607,000,000
Mazda2 Hatchback - Soul Red Crystal602,000,000
Mazda2 Sedan Premium - Soul Red Crystal572,000,000

MAZDA 3 SEDAN

ƯU ĐÃI – TẶNG KÈM PHỤ KIỆN

MẪU XEGIÁ BÁN
Mazda3 SD 1.5L - Soul Red Crystal667,000,000
Mazda3 SD 1.5L - Machine Grey/Snowflake White Pearl663,000,000
Mazda3 SD 1.5L - Tiêu chuẩn669,000,000
Mazda3 SD 2.0L - Soul Red Crystal758,000,000
Mazda3 SD 2.0L - Machine Grey/Snowflake White Pearl754,000,000
Mazda3 SD 2.0L - Tiêu chuẩn750,000,000
Mazda3 SD 1.5L - Soul Red Crystal (SE)677,000,000
Mazda3 SD 1.5L - Machine Grey/Snowflake White Pearl(SE)673,000,000
Mazda3 SD 1.5L - Tiêu chuẩn (SE)669,000,000
Mazda3 SD 1.5L - Soul Red Crystal677,000,000
Mazda3 SD 1.5L - Machine Grey/Snowflake White Pearl673,000,000
Mazda3 SD 1.5L - Tiêu chuẩn669,000,000

MAZDA 3 HATCHBACK

ƯU ĐÃI – TẶNG KÈM PHỤ KIỆN

MẪU XEGIÁ BÁN
Mazda3 HB 1.5L - Soul Red Crystal697,000,000
Mazda3 HB 1.5L - Machine Grey/Snowflake White Pearl693,000,000
Mazda3 HB 1.5L - Tiêu chuẩn699,000,000
Mazda3 HB 1.5L - Soul Red Crystal707,000,000
Mazda3 HB 1.5L - Machine Grey/Snowflake White Pearl703,000,000
Mazda3 HB 1.5L - Tiêu chuẩn699,000,000

MAZDA 6 FACELIFT

ƯU ĐÃI – TẶNG KÈM PHỤ KIỆN

MẪU XEGIÁ BÁN
Mazda6 2.0L Soul Red Crystal827,000,000
Mazda6 2.0L Machine Grey/Snowflake White Pearl823,000,000
Mazda6 2.0L Tiêu chuẩn819,000,000
Mazda6 2.0L Premium Soul Red Crystal907,000,000
Mazda6 2.0L Premium Machine Grey/Snowflake White Pearl903,000,000
Mazda6 2.0L Premium Tiêu chuẩn899,000,000
Mazda6 2.5L Premium Soul Red Crystal1,027,000,000
Mazda6 2.5L Premium Machine Grey/Snowflake White Pearl1,023,000,000
Mazda6 2.5L Premium Tiêu chuẩn1,019,000,000
Mazda6 2.0L Premium Soul Red Crystal (SE)912,000,000
Mazda6 2.0L Premium Machine Grey/Snowflake White Pearl (SE)908,000,000
Mazda6 2.0L Premium Tiêu chuẩn (SE)904,000,000

MAZDA CX-5

ƯU ĐÃI – TẶNG KÈM PHỤ KIỆN

MẪU XEGIÁ BÁN
Mazda CX-5 2.0L 2WD mới - Soul Red Crystal907,000,000
Mazda CX-5 2.0L 2WD mới - Machine Grey/Snowflake White Pearl903,000,000
Mazda CX-5 2.0L 2WD mới - Tiêu chuẩn899,000,000
Mazda CX-5 2.5L 2WD mới - Soul Red Crystal1,007,000,000
Mazda CX-5 2.5L 2WD mới - Machine Grey/Snowflake White Pearl1,003,000,000
Mazda CX-5 2.5L 2WD mới - Tiêu chuẩn999,000,000
Mazda CX-5 2.5L AWD mới - Soul Red Crystal1,027,000,000
Mazda CX-5 2.5L AWD mới - Machine Grey/Snowflake White Pearl1,023,000,000
Mazda CX-5 2.5L AWD mới - Tiêu chuẩn1,019,000,000
Mazda CX-5 2.0L 2WD mới - Soul Red Crystal (SE)912,000,000
Mazda CX-5 2.0L 2WD mới- Machine Grey/Snowflake White Pearl(SE)908,000,000
Mazda CX-5 2.0L 2WD mới - Tiêu chuẩn (SE)904,000,000
Mazda CX-5 2.5L 2WD mới - Soul Red Crystal (SE)1,012,000,000
Mazda CX-5 2.5L 2WD mới- Machine Grey/Snowflake White Pearl(SE)1,008,000,000
Mazda CX-5 2.5L 2WD mới - Tiêu chuẩn (SE)1,004,000,000

MAZDA BT-50

ƯU ĐÃI – TẶNG KÈM PHỤ KIỆN

MẪU XEGIÁ BÁN
Mazda BT-50 4WD MT 2.2L620,000,000
Mazda BT-50 2WD AT 2.2L645,000,000
Mazda BT-50 4WD AT 3.2L799,000,000
Mazda BT-50 2WD ATH 2.2L (NEW)699,000,000